Informacje o zamówieniach

Zamówienia:

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy sklep, dzięki któremu w prosty sposób można złożyć zamówienie, oraz podesłać je do weryfikacji.

Istnieje możliwość składania zamówień również drogą telefoniczną.

Transport:

Oszczędzając Państwa czas uruchomiliśmy dostawę zamówionego towaru pod wskazany adres. Koszt transportu to 0,50 zł/km licząc od adresu ul. Beskidzka 59 Międzybrodzie Żywieckie (droga liczona w obie strony)

Istnieje również możliwość osobistego odbioru sprzętu.

Zwrot:

Zwracany towar powinien być spakowany w identyczny sposób jak miało to miejsce przy odbiorze.

Możliwość zwrócenia brudnego sprzętu pozbawionego resztek jedzenia oraz napoi.

Rozbicia/ pęknięcia

W przypadku braku bądź zaobserwowania rozbitego/pękniętego naczynia zostanie naliczona opłata według poniższego cennika 

REGULAMIN 

 

 1. Niniejsze ogólne warunki umowy najmu sprzętu gastronomicznego i cateringowego (Sprzętu) znajdują zastosowanie do wszelkich umów najmu zawieranych przez FUNDACJĘ ALTERNATIVE z siedzibą w Kobiernicach (43-356) przy ul. Dolnej 14  (zwanej dalej Wynajmującym) i stanowią, integralną część umowy najmu zawieranej z Najemcą, którym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanym dalej Najemcą). W przypadku różnić pomiędzy treścią niniejszego regulaminu a umowy najmu, obowiązują postanowienia umowy najmu.
 2. Obowiązuje następująca procedura przyjęcia zamówienia do realizacji:
 • rezerwacja wybranego przez Najemcę rodzaju oraz ilości Sprzętu następuje po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną lub telefonicznie,
 • jeżeli wykonanie zamówienia nie jest możliwe w wybranym przez Najemcę terminie, Wynajmujący niezwłocznie poinformuję Najemcę o tym fakcie, nie później niż w ciągu 24h od złożenia zamówienia (dotyczy dni roboczych),
 • zawarcie umowy najmu w formie pisemnej, wykonanie zamówienia.
 1. Najemca odbierając sprzęt zobowiązany jest zweryfikować jego stan techniczny i kompletność. Podpisanie protokołu wydania jest równoznaczne z potwierdzeniem, odbioru sprzętu o jakości oraz w ilości wskazanej w protokole.
 2. Sprzęt może zostać odebrany osobiście przez Najemcę pod adresem : ul. Beskidzka 59 Międzybrodzie Żywieckie lub dostarczony przez Wynajmującego pod wskazany przez Najemcę adres. Koszt transportu to 0,50 zł/km licząc od adresu ul. Beskidzka 59 Międzybrodzie Żywieckie (droga jest liczona w obie strony).
 3. Sprzęt powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz zwrócony w terminie określonym w umowie najmu w stanie niepogorszonym. Najemca ponosi odpowiedzialność za stan Sprzętu (zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie itp.) od chwili wydania do odbioru przez Wynajmującego.
 4. W przypadku uszkodzeń, braków, zagubienia Sprzętu naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 o niniejszego regulaminu (Cennik).
 5. Zwracany Sprzęt powinien być spakowany w sposób taki, w jakim został Najemcy wydany. Istnieje możliwość zwrócenia brudnego Sprzętu (pozbawionego jednak resztek jedzenia oraz napoi
 6. Okresem rozliczeniowym jest doba. W przypadku zwrotu rzeczy po terminie będzie naliczana dodatkowa opłata za każdy dzień opóźnienia, na zasadach określonych w Cenniku.Płatność następuje przelewem na podstawie faktury bądź gotówką, w chwili wydania Sprzętu.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu użycia Sprzętu należy powstrzymać się z użyciem oraz niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym.
 8.  

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż: Pokaż pełną treść zgody. Ukryj

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma FB Kos sp. z o.o. z siedzibą w Kobiernicach przy ul. Dolnej 15, NIP 9372680585 REGON 364122362 (+48) 509-859-758, andrzej.kos@fbkos.pl 
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
 3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO (zgoda oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla firmy FB Kos sp. z o.o. 
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę FB Kos sp. z o.o. z siedzibą w Kobiernicach ul. Dolna 15 moich danych osobowych zawartych w formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych firmę FB Kos sp. z o.o. z siedzibą w Kobiernicach ul. Dolna 15, informacji marketingowych przez e-mail, sms, telefon i inne podobne środki.

(C) 2017 - Catering wypożyczalnia - Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron